விளம்பரம்

BAKTHI MALAI - பக்தி மாலை இணையதளத்தில் விளம்பரம் செய்து பயனடைய விரும்புபவர்களுக்காக விளம்பரக் கட்டணங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

தொடர்பு கொள்ள


மின்னஞ்சல் : aman.gpm@gmail.com
எண்         : +91–9965794699
விளம்பரம் 728 x 90 அளவு


அனைத்துப் பக்கங்களிலும் கீழ் பகுதியில் மட்டும் - ரூ 3000/- மட்டும்விளம்பரம் 300 x 250 அளவு

அனைத்துப் பக்கங்களிலும் வலது புறம் மட்டும் - ரூ 3000/- மட்டும்

(இவ்விளம்பரங்கள் முதல், இரண்டாவது, மூன்றாவது என்று ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக நான்கு விளம்பரம் மட்டுமே இடம் பெறும்.இந்த வரிசை
பக்தி மாலை இணையதளத்திற்கு விளம்பரம் கிடைத்த வரிசைப்படி இருக்கும்.நான்காவது விளம்பரத்துக்குப் பின்பு ஐந்தாவதாக விளம்பரம் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுவதில்லை)

விளம்பரம் 468 x 60 அளவுபக்தி மாலை இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ள குறிப்பிட்ட சில படைப்புகளுக்கு இடையில் விளம்பரம் - ரூ 2000/- மட்டும்


விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள் கவனத்திற்கு...

விளம்பரத் தகவல்கள்

பக்தி மாலை இணையதளத்தில் விளம்பரம் செய்ய விரும்புபவர்கள்
எங்களை தொடர்பு கொள்ள

மின்னஞ்சல்aman.gpm@gmail.com
எண்      : +91–9965794699

No comments:

Post a Comment

Rainbow Pinwheel Pointer Rainbow Pinwheel Pointer Rainbow Pinwheel Pointer