Tuesday, 9 June 2015

சர்வ வித்யா கணபதி மந்திரம்

சர்வ வித்யா கணபதி மந்திரம்

ஐம் ப்ளூம் ஓம் ஸ்ரீம்
ஹ்ரீம் க்லீம் க்லௌம் கம்
கணபதயே வர வரத ஐம் ப்ளூம்
சர்வ வித்யாம் தேஹி ஸ்வாஹா

Rainbow Pinwheel Pointer Rainbow Pinwheel Pointer Rainbow Pinwheel Pointer